2015-04-30 |

Ikimokyklinio amžiaus „Skruzdėliukų“ grupės ir rūbinės erdvėse gausu vaikų  mamyčių  sukurtų nuostabiausių kūrybinių darbų. Tačiau jais gali džiaugtis tik grupę lankantys vaikučiai, jų  tėveliai ir retkarčiais užsukantys kiti svečiai.

Džiaugiamės, kad drąsūs ir kūrybingi tėveliai nuostabų darbą „Skruzdėliukų medis“ padovanojo visai lopšelio-darželio „Dobiliukas“ bendruomenei.

Projektas „Aš– kūrybinga šeima“ – pavyzdys kuriant atvirą, darnią ir laisvą savo pasirinkimuose bendruomenę.