Klaipėdos lopšelis-darželis Dobiliukas
Vingio g. 9, LT-95197, Klaipėda
Telefonas:(8 46) 32 48 96
El. paštas: darzelis.dobiliukas@gmail.com
Sveiki,
kviečiame į atradimų, kūrybos ir nuotykių pripildytus vaikystės namus!

Veiklos tikslai, uždaviniai

BENDRIEJI ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI

Įstaigos veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius ir pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Įstaigos veiklos uždaviniai:

  • teikti vaikams kokybišką ugdymą;
  • tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
  • teikti vaikams reikiamą pagalbą;
  • užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.
Skip to content