Klaipėdos lopšelis-darželis Dobiliukas
Vingio g. 9, LT-95197, Klaipėda
Telefonas:(8 46) 32 48 96
El. paštas: darzelis.dobiliukas@gmail.com
Sveiki,
kviečiame į atradimų, kūrybos ir nuotykių pripildytus vaikystės namus!

Viešosios ir administracinės paslaugos

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „DOBILIUKAS“ TEIKIAMOS IKIMOKYKLINIO IR  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS.

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO SPECIALISTO PASLAUGOS: (paslauga teikiama nemokamai)

•        Higieninių sąlygų įstaigoje užtikrinimas;

•        Pirmos pagalbos suteikimas;

•        Vaikų gerovės ir sveikatos stebėsena;

•        Sveikatos stiprinimo veiklų ir sveikatos saugos organizavimas ir vykdymas;

•        Dienos valgiaraščių-reikalavimų rengimas pagal perspektyvinius valgiaraščius.

LOGOPEDO PASLAUGOS: (paslauga teikiama nemokamai)

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų.

•        Vertina vaiko kalbos raidos ypatumus;

•        Nustato kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus;

•        Vykdo kalbos sutrikimų prevenciją;

•        Teikia vaikams korekcinę pagalbą;

•        Konsultuoja tėvus ir pedagogus vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų bei ugdymo klausimais.

MENINIO UGDYMO MOKYTOJO PASLAUGOS: (paslauga teikiama nemokamai)

•        Grupiniai ir individualūs užsiėmimai;

•        Individualių gabumų ir įgūdžių, ritmo suvokimo ugdymas ;

•        Kvėpavimo pratimų, dainavimo, grojimo įvairiais instrumentais užsiėmimai;

•        Šokio elementų mokymai bei ruošimas įvairiems renginiams vykstantiems įstaigoje, mieste ir respublikoje.

 TĖVŲ KONSULTAVIMAS:

Direktorė

Armida Baltrušaitienė

Tėvų priėmimo ir konsultavimo laikas:

                   antradieniais 7.30-8.30

                   trečiadieniais 17.00-18.00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Justina Valančienė

Tėvų priėmimo ir konsultavimo laikas:

                   ketvirtadieniais 16.00-18.00

Logopedė

Simona Vismantienė

Tėvų priėmimo ir konsultavimo laikas:

                  ketvirtadieniais 13.00-18.00

Visuomenės sveikatos specialistė

Linara Sokolenko

Tėvų priėmimo ir konsultavimo laikas:

                   antradieniais 15.00-18.00

Skip to content