2021-01-18 | Projektas-konkursas


Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ bendruomenė dalyvauja konkurse „Gyventi sveikai- gera!“, kurį organizuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kuri įgyvendina Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – informavimas apie veiksmų programą“.

Šio konkurso tikslas – populiarinti sveiką gyvenimo būdą, formuoti gerus sveikos gyvensenos elgsenos įpročius tarp vaikų, o per juos – ir jų tėvų, Skatinti asmeninius pokyčius ir naujų įpročių formavimą sveikos gyvensenos srityje, diegti sveikos gyvensenos principų laikymąsi ir rūpinimąsi sveikatos prevencija bei sveikatos stiprinimu.

 

Konkursui  „Gyventi sveikai – gera!“ numatytos veiklos įstaigoje organizuojamos

2021 m. sausio mėnesio 18-29 dienomis.