2020-05-13 | Informacija

                         

        Nuo 2020 m. gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms.

Siekiant užtikrinti saugią aplinką vaikams ir įstaigos personalui, bus privaloma laikytis nustatytų reikalavimų.

 

   Prašome susipažinti su žemiau esančiu dokumentu.



·      Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas