2020-04-23 | Informacija


VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE "DOBILIUKAS"
..........................


          Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai, atsižvelgiant į nepalankią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją, nuo 2020 m. kovo 16 d. 00.00 val. šalyje paskelbtą karantino režimą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuostatas teikiamas rekomendacijas dėl vaikų priežiūros paslaugų organizavimo karantino metu bei Klaipėdos miesto savivaldybei priėmus sprendimą teikti vaikų priežiūros paslaugas nuo 2020-04-27, teikiame Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ (toliau – Įstaiga) nuostatas, kuriomis vadovaujantis bus organizuojama vaikų priežiūros paslauga Įstaigoje karantino metu:

·      Karantino metu vaikų priežiūros paslaugos teikimą Įstaiga organizuoja tais atvejais, kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti jo namuose ir yra tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis raštu (pateikiamas dieną prieš vaikui pradedant lankyti Įstaigą) su pateikiama abiejų tėvų (vieno, jei vaiką augina tik vienas iš tėvų, pateikus tai patvirtinantį dokumentą) darbdavio pažyma/ individualios veiklos pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje.

·      Tėvų, įtėvių, globėjų ar rūpintojų kreipimasis raštu su pridedama darbdavio pažyma/ individualios veiklos pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje priimami elektroniniu paštu darzelis.dobiliukas@gmail.com arba nuo 2020-04-27 paliekami prie darželio įėjimo esančioje dėžėje. Palikus dokumentus dėžėje apie tai būtina pranešti bendruoju Įstaigos telefonu 8 46 324896 nuo 8.00 iki 17.00 val.

·      Tėvui, įtėviui, globėjui ar rūpintojui, norint pateikti kreipimąsi raštu su pridedama darbdavio pažyma/ individualios veiklos pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo  vietoje ir pranešti  apie poreikį jo vaikui gauti priežiūros paslaugą Įstaigoje nuo 2020-04-27, privalo 2020-04-24 apie tai pranešti Įstaigos vadovui bendruoju telefonu 8 46 324896 nuo 8.00 iki 17.00 val.

 

Vaikų priežiūros paslaugų organizavimas Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“

·      Vaikų priežiūros paslaugos bus organizuojamos ne didesnėmis kaip 10 vaikų grupėmis, maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai dirbs tik vienoje grupėje, vaikai  lankys nuolat tą pačią grupę, grupės veikla bus vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų ir darbuotojų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos vaikų priežiūros paslaugos, tiek lauke. Vaikai iš vienos šeimos lankys tą pačią grupę.

·      Atvedantys ir paimantys iš įstaigos vaikus asmenys turės dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) .

·      Šalia įėjimų į įstaigą ir patalpas, kuriose bus vykdoma grupių veikla bus sudaryta galimybė rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje pakabintos ar padėtos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės).

·      Vaikų priėmimas bus organizuojamas taip, kad būtų išvengta tėvų lankymosi Įstaigos patalpose.

·      Nerekomenduojama įstaigos lankyti vaikams, sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.

·      Vaikų tėvai (gobėjai) bus informuojami apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) perdavimo riziką, jei vaikas gyvena kartu su asmenimis priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su  kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).

·      Bus vertinama visų priimamų į grupę vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) nebus priimami dalyvauti grupės veikloje. Įstaigos darbuotojai vykdantis vaikų priėmimą (kol bus įvertinta vaikų sveikata ir į grupę atskirti tik vaikai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymių) dėvės vienkartinę veido kaukę.

·      Vaikai bus maitinami iš namų atsineštu maistu toje pačioje grupėje kur yra teikiamos priežiūros paslaugos. Jei susidarys didelis priežiūros paslaugos reikalaujančių vaikų skaičius, vaikų maitinimas bus organizuojamas įstaigoje.

·      Nebus organizuojamos bendros veiklos kelioms grupėms.

·      Kitos bendros patalpos (pvz., laiptinės, koridoriai), taip pat dažnai liečiami paviršiai tose patalpose (turėklai, šviesos jungikliai, rankenos) bus valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną drėgnu būdu.

·      Patalpos, kuriose bus organizuojama grupių veikla, bus išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

·      Patalpos, kuriose bus organizuojama grupių veikla, dažnai liečiami paviršiai jose, žaislai bus valomi ne rečiau kaip 1 kartą per dieną.

·      Bus įvertinti vaikų priežiūrai reikalingi žaislai, priemonės ir naudojamos tos, kurias galima valyti ar skalbti. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.

·      Įstaigoje bus sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, rankšluosčių).

·      Patalynė, rankšluosčiai (jei naudojami ne vienkartiniai) bus keičiami juos sutepus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę. Skalbimui naudojamos įprastos skalbimo priemonės.

Aplinkos valymas vaikų priežiūros paslaugų teikimo vietoje bus atliekamas, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu

 https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327.pdf

·      Lauko žaidimų erdvės bus suskirstytos atskiroms grupėms.

·      Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant bus informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Jei vaikui pasireikš užkrečiamųjų ligų požymiai, jis bus izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks. Vaikų, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), tėvams (globėjams, rūpintojams) bus rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su vaiko šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Jeigu įstaigoje gauta informacija iš vaiko tėvų (globėjų) apie vaikui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai įstaiga informuos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) bei bendradarbiaus su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikys 14 dienų izoliaciją.

·      Organizuojant vaikų priežiūros paslaugas pasitelkiamas visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą įstaigoje vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkose aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkose aprašo patvirtinimo“, ar kitas savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovas.

..............................................
.............