2015-10-05 | Mokytojo diena

                     Tarptautinė mokytojų diena - pirmasis šventiškas stabtelėjimas beįsisukančių mokslo metų verpete. Tai diena, leidžianti pedagogui pajusti savo darbo prasmę, pažvelgti į rytojų. Tai diena, kurią nušviečia esamo ir buvusio  ugdytinio sveikinimai, neleidžiantys suabejoti darbo svarba.

           Spalio 5 dienos popietę lopšelio-darželio „Dobiliukas“ bendruomenė sveikino savo pedagogus. Muzikos salėje nuostabiais kūriniais,  pakylėjančiais kiekvieno pedagogo dvasią,  šventinę nuotaiką kūrė Eduardo Balsio menų gimnazijos smuikininkų ansamblis (mokytoja Nijolė Ovsiukienė, koncertmeisterė Loreta Piaseckienė). Renginio metu džiaugtasi  kiekvieno pedagogo sėkme. Šiltai sutiktos įstaigoje jau nebedirbančios, bet vėl atvykusios auklėtojos.

            Džiaugtasi neformaliojo švietimo mokytojos Aušros Žukauskienės pedagoginės veiklos įvertinimu. Profesinės šventės proga ji apdovanota Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštu.

             Pedagogams nuoširdžiai dėkota už prasmingą pedagoginį kelią, už nepaliaujamą rūpinimąsi kiekvienu vaiku bei linkėta visokeriopos sėkmės, nuolatinio tobulėjimo, naujų kelių paieškos, drąsos priimti profesinius ir gyvenimiškus iššūkius.