2023-03-15 | Apie mus rašo


Dienraštis "Vakarų ekspresas" rašo apie jau dešimt metų besitęsiančią

Trečiojo amžiaus universiteto vokalinio ansamblio „JūrAinė“ ir lopšelio-darželio „Dobiliukas“ draugystę.Dalinamės internetinio puslapio nuoroda.

https://ve.lt/gyvenimas/simtas-gimtajam-miestui-skirtu-balseliu

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>