2020-10-01 | Savanoriškas Lietuvos mokyklų bendruomenių renginys-iniciatyva

Siekdami skatinti mokinių su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras pakvietė dalyvauti iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ bendruomenė šį kvietimą mielai priėmė.

Iniciatyvos tikslas: atkreipti švietimo įstaigų (ypač vaikų) dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą.

Iniciatyvos trukmė: 2020-10-01-2020-10-16.

Iniciatyvos dalyviai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, pedagoginis personalas,  auklėtojų padėjėjai, pageidaujantys tėvai (globėjai).

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Dobiliukas“ iniciatyva „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ plėtojama per šias temas: „Judėjimo galia“, „Vaisių, daržovių nauda sveikatai“, „Asmens ir burnos higienos svarba“, „Miego galia“, „Tylos galia“, „Būk saugus kelyje“, „Aktyvus, draugiškas, sveikas“.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

.  .  .  .  .  .  .  .  .