2020-09-16 | Projektas

„Keturios stichijos „Dobiliukiečius“ užvaldo“,

skirtas Europos judumo savaitei „Judumas – be jokios taršos!”

..............................................

Projekto trukmė: 2020-09-16-2020-09-22.

Projekto tikslas: tikslingai plėtojant fizinio aktyvumo skatinimo, emocinės-socialinės gerovės ir saugaus elgesio užtikrinimo ugdymo(si) turinį, skatinti ugdytinius pažinti 4 stichijas (žemę, ugnį, orą, vandenį)  ir per jų pažinimą ugdytis sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius.

Projekto dalyviai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, pedagoginis personalas,  auklėtojų padėjėjai, pageidaujantys tėvai (globėjai).

Projekto  idėjos autorė ir iniciatorė: Klaipėdos lopšelio-darželio „Dobiliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justina Valančienė.


( Plačiau skaitykite skiltyje "Tradiciniai ir netradiciniai renginiai")