2020-06-12 | Informacija

Projektas „Inovacijos vaikų darželyje“ tai nacionalinis projektas, skirtas švietimo įstaigų darbuotojams, ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, švietimo savivaldos institucijų darbuotojams, kurių vykdomos funkcijos yra tiesiogiai susiję su projekte įgyvendinamomis veiklomis, mokyklų bendruomenių nariams.

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandyti ir įdiegti.

Dalyvauti  projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ ikimokyklinio ugdymo mokymuose ikimokyklinio ugdymo mokymų dalyvių atrankos komisija atrinko mūsų įstaigos komandą: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Justiną Valančienę ir ikimokyklinio ugdymo mokytoją Sandrą Jašauskienę.

Džiaugiamės ir linkime sėkmės savo aktyvioms „Dobiliukietėms“!