2020-05-14 | Informacija


   2020 m. gegužės mėnesį nuo 20 dienos bus formuojamos ir sudaromos naujos grupės

 bei priskiriami vaikai, kurie pradės lankyti darželį nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Vaikui patekus į įstaigą, tėveliai gaus el. paštu informaciją, į kurį darželį pateko jų vaikas.

..........................

Maloniai prašome karantino laikotarpiu dėl pageidavimo lankyti įstaigą ir visų

 dokumentų užpildymo kreiptis nurodytu telefonu - 8667 42033.

